Bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja, za pristupnice primljene od 15.4. do 30.6.2017.!