Bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja, za pristupnice primljene do 15.7.!